Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
PRZEDPŁATA: Kurier:  od 21,00 zł

POBRANIE: Kurier: od 29,00 zł
 
Gorąco polecam ! Towar świetnej jakości, pompa działa bez zastrzeżeń.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.hydromet.net.pl

I. DEFINICJE

 

Sklep internetowy – serwis (sklep) internetowy znajdujący się pod adresem www.hydromet.net.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu.

Kupujący –  osoba dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie sklepu:
HYDROMET Rafał Jarząbek z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Młyńska 11,
NIP: 547-115-56-96, Regon: 240011905.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.

Strony umowy – obie strony umowy: Kupujący i Sprzedający.

Towar – produkty, przedmioty prezentowane w Sklepie Internetowym.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Kupujący składając Zamówienie akceptuje Regulamin.

2.       Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3.       {C}Sklep internetowy dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem: www.hydromet.net.pl

4.       Właścicielem Sklepu internetowego jest Rafał Jarząbek (dalej Sprzedający), prowadzący działalność  gospodarczą firmy HYDROMET, adres do korespondencji: ul. Młyńska 11,
43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-115-56-96

5.       Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno konsument jak i przedsiębiorca dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.       {C}Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hydromet.net.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

7.       Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

8.       Korzystanie z możliwości zamawiania przez Sklep internetowy bez rejestracji jest możliwe po zaakceptowaniu warunków niniejszego regulaminu. W przypadku zamawiania z istniejącego konta - regulamin został zaakceptowany podczas jego tworzenia.


 

 

III. ZAKUPY

 

1.       Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego towaru, wybór liczby sztuk i kliknięcie „Dodaj do koszyka”. Po tej czynności Kupujący jest przenoszony na stronę z koszykiem.

2.       Podane ceny wszystkich Towarów wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

3.       Zamówienie może odbyć się bez rejestracji, z rejestracją bądź z konta już istniejącego.

4.       W każdym z powyższych sposobów zamawiania należy wypełnić wskazany formularz.

5.       Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy bez dodatkowej opłaty.

6.       Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłata wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu Zamówienia.

7.       Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

8.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, jeśli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.       Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, nie później niż w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

2.       Odstąpienie Kupującego od umowy następuje przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w w/w terminie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3.       W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest odesłać dostarczone Towary w stanie niezmienionym wraz z oryginalnym opakowaniem i pełną dokumentacją. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Kupujący ponosi koszty przesyłki Towaru do Sprzedającego.

4.       Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

5.     Zwracany towar nie może być w stanie zmienionym(używanym). W przypadku użycia produktu kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu towaru.

 Formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej
alt

V. REKLAMACJE

 

1.       W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Towar jest niezgodny z Zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do niezwłocznej wymiany Towaru na Zamówiony bądź nowy na koszt Sprzedającego.

2.       W przypadku awarii zakupionego Towaru, który jest objęty okresem gwarancji należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w karcie gwarancyjnej.

3.       Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty email przed wysłaniem reklamowanego Towaru do Sprzedającego.

4.       Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, naprawiony Towar wysyłany jest na koszt Sprzedającego. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, firma HYDROMET zareklamowany Towar odsyła na koszt Kupującego po wcześniejszym ustaleniu formy płatności.

 

 

5.       W sytuacji chwilowego braku zamówionego Towaru, firma HYDROMET informuje o tym Kupującego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Kupującego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny Towar, o tej samej wartości, wybrany przez Kupującego.  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.       W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz – w przypadku konsumentów – ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Administrator sklepu internetowego
 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies oraz informacjach odnośnie RODO.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu